“เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้” เจาะความต้องการเชิงลึกแต่ละเจนเนอเรชั่น! ในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแตกต่างกันไปตามแต่ละวัยที่ต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งด้านไลฟ์สไตล์ อายุ และประสบการณ์ การใช้ชีวิต

พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้คนต่างเจนเนอเรชั่น (Generation) มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวัยที่ต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งด้านไลฟ์สไตล์ อายุ และประสบการณ์ การใช้ชีวิต นำสู่การเลือกที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน โดย “เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้” เจาะความต้องการเชิงลึกแต่ละเจนเนอเรชั่น!

เป็นที่ทราบกันดีว่าคนแต่ละยุคเติบโตมาในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน นั้นส่งผลให้คนแต่ละยุคสมัย มีพฤติกรรม ความคิด แตกต่างกัน จึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจความต้องการเชิงลึก (Insight) ทุกเจนเนอเรชัั่น ตั้งแต่กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) กลุ่มเจนเอ็กซ์ (Gen X) กลุ่มเจนวาย (Gen Y) หรือ มิลเลนเนียลส์ (Millennials) กลุ่มเจนซี (Gen Z) และกลุ่มอัลฟ่า (Alpha) เพื่อรับรู้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายและสามารถพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เริ่มต้นจาก กลุ่ม เบบี้ บูมเมอร์ เกิดระหว่างปี 2489-2507 มีอายุระหว่าง 57-75 ปี ถึงแม้ว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ยังตั้งใจทำงานและเริ่มใช้เงินเพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ ที่หรูหราและใส่ใจด้านสุขภาพ รู้จักใช้ โซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆ มีความเชื่อถือในแบรนด์สินค้าค่อนข้างมาก สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯ จะนิยมเลือกซื้อบ้านหรู และหลังใหญ่เพื่อครอบครัว ใกล้เคียงทำเลเดิม หรือใกล้ที่ทำงาน โรงเรียนลูกหลาน และให้ความสำคัญกับบ้านที่มีฟังก์ชั่นเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่วนคนโสดมักจะเลือกซื้อคอนโดมิเนียมขนาดกลางที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับคนสูงวัยและไม่ต้องดูแลมากนัก

กลุ่มเจนเอ็กซ์ เกิดระหว่างปี 2508-2523 มีอายุ 41-56ปี จะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงสุด ที่มองหาการใช้ชีวิตแบบใหม่เรียนรู้การใช้งานออนไลน์จากการทำงาน และสื่อสารกับครอบครัว มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบต่อคนรอบตัวมากขึ้น สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯจะมองหาที่อยู่อาศัยที่ตรงไลฟ์สไตล์ความต้องการในการใช้ชีวิตมากที่สุด อาทิ คอนโดต้องเลี้ยงสัตว์ได้ หรือบ้านหรูที่มีฟังก์ชั่นตอบโจทย์ บางคนมองหาที่ดินแปลงใหญ่ในต่างจังหวัด หรือบ้านที่สามารถทำอาชีพเสริม มีรายได้ กึ่งเกษียณอายุ

กลุ่มเจนวาย เกิดระหว่างปี 2524-2534 มีอายุ 25-40 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุด นิยมใช้เงินเพื่อซื้อประสบการณ์ที่แตกต่าง ไม่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสินค้าชิ้นใหญ่ ชอบแสดงตัวตนใน โซเชียล มีเดีย มักมีอาชีพเสริมมากกว่า 1 อาชีพ สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯไม่ยึดติดกับแบรนด์ เลือกแบรนด์ที่ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการอยู่อาศัย สินค้าที่อยู่ในเทรนด์ ส่วนทำเลมักเลือกที่สามารถเดินทางได้สะดวกสบาย เช่น คอนโดติดรถไฟฟ้า

กลุ่มเจนซี เกิดระหว่างปี 2540-2552 มีอายุ 12-24ปี เป็นกลุ่มเยาวชนที่ยังเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางการเงินใช้ชีวิตอยู่ในโลกความจริง ไม่ชอบโฆษณาหรือสินค้าที่เติมแต่งเกินจริง สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯ ยังไม่มีกำลังซื้อในตอนนี้ แต่จะเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ ใน 2-3 ปีข้างหน้าพฤติกรม “ไม่ยึดติดแบรนด์” ไม่ชอบความจำเจ ชอบลองสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นการเช่ามากกว่าซื้อ ชอบสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะคนได้

กลุ่มเจนอัลฟา เกิดระหว่างปี 2554-2568 มีอายุ 0-11 ปี เป็นกลุ่มเด็กที่มีโอกาสทางการศึกษาสูง ได้รับการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วสำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้ออสังหาฯ ยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการซื้อที่อยู่อาศัย แต่กลุ่มนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อบ้านของพ่อแม่ที่ให้ความสำคัญกับลูก

ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นแนวทางทำการตลาดอสังหาฯ ในยุคปัจจุบันสำหรับการพัฒนาโครงการ ออกแบบ ทำโฆษณา หรือแคมเปญบนโลกโซเชียลมีเดีย ที่สามารถไปถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแต่ละแบรนด์ย่อมมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามความชอบในแต่ละเจนเนอเรชั่น ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปตามช่วงอายุและประสบการณ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบแยกเจนเนอเรชั่นจะช่วยให้ค้นพบกลุ่มลูกค้าที่ต้องการและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างแท้จริง

กรุงเทพธุรกิจ: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934236