ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เผยแนวโน้มความต้องการซื้อ-เช่าที่อยู่อาศัยช่วงเดือน พ.ค. 2564 ใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดของไทย

นางกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ ระบุว่า แนวโน้มความต้องการซื้อ-เช่าที่อยู่อาศัยช่วงเดือน พ.ค. 2564 ใน 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดของไทย พบว่า แต่ละจังหวัดยังมีความต้องการ/สนใจซื้อหรือเช่าที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงที่โควิด-19 เริ่มระบาดในครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว โดยในช่วงของการระบาดระลอกใหม่ความสนใจซื้อ-เช่าเกิดการสะดุดในช่วงแรกในเดือนมี.ค.และเม.ย. แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในเดือน พ.ค. 2564 แม้บางทำเลจะมียอดผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงก็ตาม ทว่าการตัดสินใจซื้อจะใช้เวลานานขึ้น 1-2 ปี

โดยจากข้อมูลพบว่า

1. กรุงเทพฯ มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 12% ความต้องการเช่าเพิ่ม 11%
2. นนทบุรีมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 16% ความต้องการเช่าเพิ่ม 0.3%
3. สมุทรปราการ มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 10% แต่ความต้องการเช่าลดลง -2%
4 . ชลบุรี มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 18% ความต้องการเช่าเพิ่ม 30%
5.เชียงใหม่มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นถึง 45% ความต้องการเช่าเพิ่ม 3%
6. ปทุมธานี มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 14% แต่ความต้องการเช่าลดลง -10%
7. เพชรบุรี มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 18% แต่ความต้องการเช่าลดลง -17%
8. สมุทรสาคร มีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น 15% ความต้องการเช่าเพิ่ม 18%
9. ประจวบคีรีขันธ์ มีความต้องการซื้อลดลง -5% แต่ความต้องการเช่าเพิ่ม 5%
10.สุราษฎร์ธานี มีความต้องการซื้อลดลง -20% แต่ความต้องการเช่าเพิ่มถึง 41%

กรุงเทพ: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940727