เมื่อบ้านเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพ การที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกสร้างนั้นต้องคำนึงถึงความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ รวมถึงการเลือกช่างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ ก็จะยิ่งทำให้เราได้บ้านที่มีคุณภาพและมีความสวยงามอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคหรือประชาชนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่มักจะมีคำถามในเรื่องของราคา และคำถามที่พบเจอบ่อยๆ ก็คือ “บ้านราคาตารางเมตรละเท่าไหร่” ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าที่มาของการคิดค่าเฉลี่ยราคาบ้านเป็นตารางเมตรนั้นเป็นอย่างไร อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือว่าในการที่จะคิดราคาค่าก่อสร้างบ้านนั้นต้องมีการคิดราคาจากแบบเพื่อที่จะได้ทราบปริมาณวัสดุและค่าแรงในการก่อสร้างตามแบบว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ เมื่อทราบแล้วจึงนำมาใช้ในการจัดซื้อวัสดุและจัดจ้างช่าง ซึ่งราคาที่ได้ในการคิด หรือถอดวัสดุนี้จะเรียกว่า B.O.Q. (Bill Of Quantities)

จากนั้นนำราคา B.O.Q. นี้จะมาหารพื้นที่ของตัวบ้านทั้งหมด เราจะทราบราคาบ้านต่อตารางเมตร ซึ่งราคาบ้านต่อตารางเมตรนี้มีประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการประเมินบ้านที่มีรูปแบบหรือลักษณะวัสดุที่คล้ายคลึงกัน แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในการจัดซื้อหรือจัดจ้างช่างได้ เราแค่ทราบราคาคร่าวๆ ต่อตารางเมตรเท่านั้น ซึ่ง B.O.Q. นี้มีความสำคัญในการที่จะนำไปใช้ควบคุมการซื้อวัสดุ การจัดจ้างช่าง เพื่อให้การสร้างบ้านนั้นใช้งบประมาณที่ไม่บานปลาย อย่างไรก็ตาม ในการเลือกใช้วัสดุสร้างบ้านนั้น นอกจากจะเลือกเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและความสวยงามแล้ว วัสดุบางชนิดยังสามารถช่วยให้เราประหยัดพลังงานและลดความร้อนได้อีกด้วย อย่างเช่น ผนังคอนกรีตมวลเบา หรือแม้แต่ฉนวนกันความร้อน ซึ่งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้แม้อาจจะทำให้บ้านมีราคาที่สูงขึ้น แต่ในระยะยาวแล้ว วัสดุต่างๆ เหล่านี้จะสามารถช่วยให้เราประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

ดังนั้น ในการเลือกสร้างบ้านสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงและการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มากกว่าการดูเพียงราคาต่อตารางเมตรเพียงอย่างเดียว เพราะบางครั้งราคาต่อตารางเมตรที่ดูสูงนั้นอาจหมายถึงว่าคุณได้เลือกใช้วัสดุที่ดีมีคุณภาพเหนือกว่ามาตรฐาน ซึ่งสุดท้ายแล้วคุณก็ได้บ้านที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานอยู่กับเราตลอดไปนั่นเอง

MGRONLINE: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000094821