ตอนนี้ก็มาถึง Episode 3 เรื่องการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน โดยปกติจะมองผลตอบแทนออกเป็น 2 แนวคิด โดยแนวคิดแรก มุมมองเรื่องตัวเงินอย่างเดียว ผ่าน 4 ด้าน คือ

1.มูลค่าที่เพิ่มขึ้น (appreciation) เช่น ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้น
2.กระแสเงินสด (cash flow) เช่น ได้รับดอกเบี้ย หรือเงินปันผลคืนระหว่างทาง
3.ผลประโยชน์ทางภาษี (Tax benefit) เช่น ได้รับการยกเว้น หรือลดหย่อนภาษี
4.การชำระหนี้ (Debt pay down) เช่น นำผลตอบแทนไปชำระหนี้ และจะดีมากถ้าได้ใช้เงินผู้อื่นไปชำระหนี้แทน เช่น เอารายได้ค่าเช่าไปผ่อนแบงก์ที่กู้มาซื้อคอนโด

ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง คือ มุมมองด้านชีวิต เช่น

1.ความรู้สึกมั่นคง (Security) อุ่นใจที่มีเงินใช้จ่าย
2.คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Wealth being) ซื้อบ้านในคุณภาพสังคมดีขึ้น
3.ความเป็นตัวเอง (Individuality) สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ
4.อิสรภาพการใช้ชีวิต (Life freedom) เมื่อมีอิสรภาพทางการเงินแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเพราะเราไม่ต้องยึดติดกับการหาเช้ากินค่ำอีกต่อไป นั่นคือ ผลตอบแทนสูงสุดที่ช่วยให้มนุษย์ได้มีเวลาทำในสิ่งที่ใฝ่ฝัน

MGRONLINE: https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000107617